Nenechte se nikdy zastrašit zaměstnavatelem, jelikož trpělivost nejen růže, ale i peníze přináší

Nezapomeňte Kecy k věci.cz sledovat také na sociálních sítích!

Dneska se s vámi podělím o jednu pracovně právní zkušenost mé mámy, nad kterou tak trochu zůstává selský rozum stát a nechápu, co tím firma chtěla vlastně získat, dokázat (případně ušetřit), když jí to ve finále stálo mnohem víc, než by muselo :-).

Abych vysvětlil o co vlastně šlo. Moje máma byla zaměstnána u jedné firmy, kterou nebudu raději jmenovat, ale mnoho lidí jistě stejně pozná o koho jde, jelikož k firmě prozradím, že svého času (o hezkých pár let nazpět) patřila mezi vůbec největší velkoobchod na Kladensku a možná i ve Středočeském kraji v oblasti Voda – Topení – Plyn.

U této firmy moje máma pracovala poprvé několik let v období, kdy se jí ještě celkem slušně dařilo. Pak odešla a po několika uplynutých letech za ní přišli, jestli by se tam nechtěla vrátit. Toto bylo již v období (2011), kdy to šlo s firmou už od desíti k pěti, ale přesto tak nějak pořád fungovala.

Do firmy nastupovala již s tím, že má živnostenské oprávnění, konkrétně živnost volnou, kam spadá kde co a tuto živnost dostane kde kdo, komu je 18 a zaplatí 1 000 Kč. Před nástupem do firmy měla tuto živnost jako hlavní pracovní činnost, ale jinak jí měla vždy převážně jako činnost vedlejší a nikomu to nikdy nevadilo, jelikož to nikdy ani okrajově nesouviselo s její prací.

První trable po nástupu do firmy vznikly, když pomíjela 3 měsíční zkušební doba (únor 2012) v její smlouvě, která byla uzavřena na dobu neurčitou. Po cca 2 – 3 dnech, kdy tato zkušební doba vypršela, tak za mámou přišel tehdejší personální ředitel s návrhem nové smlouvy, kterou měla okamžitě podepsat.

Toto bylo již v době, kdy byla těsně po operaci levé ruky (měla ucpané karpální kanálky) a kdo někdy nějakou operaci nejen ruky prodělal, tak ví, že to zrovna není moc velká sranda s tím chodit do práce, přesto do ní máma normálně chodila.

Po přečtení nového návrhu zjistila, že by podpisem vlastně zrušila tu stávající a navíc by měla znovu zkušební dobu a pracovní poměr na dobu určitou. Jinými slovy možnost pro zaměstnavatele jí kdykoliv se špatně vyspí vyhodit bez jakéhokoliv odstupného. Tuto smlouvu samozřejmě odmítla podepsat. Osobně se jí nedivím, též bych nikdy nic takového nepodepsal a věřím tomu, že drtivá většina rozumně uvažujících lidí též ne.

Ke všemu tomu (nátlak a výhrůžky ze strany zaměstnavatele po nepodepsání nové smlouvy) se výrazně zhoršil její zdravotní stav, tak nakonec šla přeci jen marodit a v průběhu roku 2012 podstoupila ještě další 3 operace rukou (krom té první již zmíněné výše), tedy celkově 2 operace levé ruky a 2 operace pravé ruky.

Během té doby, co máma marodila, tak firma defakto ukončila ne příliš dobrovolně svou činnost (nechtělo se jí moc platit ostatním za zboží, což ne vždy každému jen tak projde a plno firem si to mezi sebou i řekne a pak takové firmě neprodá nikdo nic ani za hotovost a i když firma nezanikla jako taková, tak již nikde nic neprodává ;-)). Proběhla dražba na majetek (vydraženo nakonec za 51 miliónu), dále na ní byl podán insolvenční návrh (též na několik miliónů) a kdo ví co ještě, dál jsem nepátral.

Každopádně, máma měla ukončenou nemocenskou k 31.12.2012 a již víc jak 14 dní před tímto ukončením, tedy již v průběhu prosince 2012 se zajímala o to, kam má 2.1.2013 nastoupit do práce, nebo co bude vlastně dál, jelikož stále měla platnou pracovní smlouvu. V sídle firmy byl již dávno nový majitel objektu (konkurenční firma z branže) a telefonicky se mámě nepodařilo s nikým z její firmy spojit, tak vyčkávala, co bude dál.

Po uplynutí několika dní jí přišla SMS od samotné majitelky (které se též několikrát nedovolala a psala jí, takže sama od sebe jí nepsala :-)) s kontaktem na jistého Kladenského právníka, který firmu zastupuje a má na starosti i personální věci firmy a ať se domluví s ním. Máma tedy nelenila a okamžitě tomuto velice arogantnímu panu právníkovi jak se později ukázalo volala, aby se spolu nějak dohodli, co a jak vlastně dál.

Přestože tento právník firmu zastupoval a stále zastupuje, tak i s ním bylo spojení víc než obtížné. Když už zvedl telefon, tak neměl čas a máma si měla zavolat vždy za nějakou tu hodinku znovu. Když už takto volala potřetí, tak kromě toho, že neměl čas, tak jí doslova řekl, že co po něm vlastně chce a že ho nemá otravovat, že podklady předá své asistentce a že ta se jí ozve.

Výsledek byl takový, že asistentka za pár dalších dní zavolala a že má máma přijít podepsat výpověď, což se vzhledem ke všem okolnostem dalo očekávat. Jen taková malá vsuvka, pokud se ruší vaše místo z důvodu zániku, reorganizace atd., máte nárok na odstupné dle odpracovaných let a stojí to přímo v zákoníku práce. Tato položka samozřejmě ve výpovědi jaksi chyběla, jelikož to na mámu zkoušeli, zda je hloupá a podepíše, ale s úspěchem se samozřejmě nesetkali :-).

Po tom, co výpověď máma nepodepsala, tak si nejspíš všichni zainteresovaný řekli, že budou hrát mrtvého brouka a tak nejspíš donutí mámu nakonec podepsat výpověď bez odstupného, jelikož náš právní systém na tuto variantu příliš nepamatuje a vám nezbývá nic jiného, než jen čekat co bude, nebo nebude a sami ukončit poměr můžete jen tehdy, pokud vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu za dva měsíce. Bez řádné výpovědi se totiž nemůžete ani případně přihlásit na pracovní úřad a defakto ani nastoupit nikam jinam na trvalý pracovní poměr, takže jste chvíli bez příjmu!

Máma přesto nelenila a navštívila několikrát bezplatného právníka na úřadu práce, kde mu předložila veškeré podklady a vysvětlila její danou situaci. Tam jí poradili, jak má postupovat. Postup byl následující, kontaktovat písemnou formou (doporučeným dopisem s předem stanovenými body, které právník mámě řekl) zaměstnavatele a vyčkat na odpověď.

Dále se tam dozvěděla, že jí normálně běží plný plat (v tomto případě se nejedná o žádnou překážku ze strany zaměstnavatele, kde je procentně snížená sazba) i přesto, že je doma, jelikož toto je problém zaměstnavatele. Že nekomunikuje a nedošlo z jeho strany k řádnému ukončení pracovního poměru, není problém zaměstnance!

Odpovědí zaměstnavatele na dopis bylo zaslání celkem neopodstatněného a trapného dopisu s okamžitým zrušením pracovního poměru, viz citace toho nejzajímavějšího níže 🙂

Věc:    Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážená paní Náprstková,

na základě pracovní smlouvy ze dne 7. 11. 2011 pracujete u společnosti xxxxxx s.r.o., IČ: xxxxxxxxx, se sídlem xxxxxx.

Podle ustanovení § 304 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Z údajů obsažených v živnostenském rejstříku vyplývá, že jste fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, přičemž předmět Vašeho podnikání je shodný s předmětem podnikání společnosti xxxxxx s.r.o. a měla jste tak v souladu sustanovením § 304 odst. 1 zákoníku práce povinnost vyžádat si od společnosti xxxxxxx s.r.o. písemný souhlas, což jste neučinila.

V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákoníku práce s Vámi tímto okamžitě ruším pracovní poměr, založený pracovní smlouvou ze dne 7. 11. 2011, a to z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Když opomenu to, že tak trochu pozapomněl pan právník zmínit, podle jakého písmene (§ 55 odstavec 1 má v sobě ještě doložku písmena A a B :-)). Další taková perlička byl i telefonát od pana právníka, kde mámě sděloval, že se nemá čemu divit, když v době nemocenské provozuje jakýsi psí salón, kde údajně psy stříhá. Zajímavé, doma má tři psy a ani jeden není a nebyl nikdy ostříhán, ani jsem netušil, že by to vůbec uměla a navíc by mě celkem zajímalo, kde ten salón má, že se mi o něm nikdy ani nezmínila :-D.

Kdo by jí za to vlastně zaplatil? Dali by jste vy ostříhat psa člověku, co má odoperované a zafačované obě ruce :-D? Já tedy ne a mohl by být náš vztah jakkoliv příbuzenský ;-).

Máma nelenila, našla si právníka, kterému vše vysvětlila a prokázala co a jak. Právník sepsal dopis s nesouhlasem k neopodstatněné výpovědi. Zároveň rovnou podal návrh na soud k zahájení soudního řízení a chvilku byl klid, jelikož soudy u nás nejsou nejrychlejší. Před 14 dny najednou přišla mámě SMS z banky, která jí informovala o tom, že jí byla zaslána výplata za měsíc leden!

Ve stejný den dorazil i právníkovi, kterého si máma najala tento dopis, viz citace níže.

Praha dne 15.2.2013

Vážený pane kolego,

obracím se na Vás v zastoupení společnosti xxxxxx s.r.o., IC: xxxxx. a to v reakci na Váš dopis ze dne 4.2.2013. kterým v zastoupení paní Náprstkové dovozujete, že okamžité zrušení pracovního poměru bylo neplatné.

Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru dovozujete z toho, že Vaše klientka údajně podniká v prodeji krmiv pro domácí zvířata, zatímco můj klient se zabývá prodejem topenářského zboží. Sděluji, že toto tvrzení, které nad to není nijak doloženo. nekoresponduje se zněním zákona. Pokud je mi známo velkoobchod a maloobchod je z hlediska živnostenského zákona jednou živností a nemám povědomí o tom, že by prodej krmiv byla jiná živnost, než prodej topenářského zboží.

Bez ohledu na to je potřeba zdůraznit, že oba naši klienti mají živnostenské oprávnění k reklamní činnosti, marketingu a mediálnímu zastoupení a činnosti našich klientů si tak nekonkurují pouze v rámci oboru činnosti velkoobchod a maloobchod.

Dále dovolte, abych zpochybnil tvrzení Vaší klientky v tom směni, že má zájem na dalším přidělování práce, neboť do nové provozovny, která se nachází na adrese xxxxxxx, což je Vaší klientce dobře známo, se nedostavuje. Již tato skutečnost je dalším důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru.

Ve vztahu k podnikání Vaší klientky se nemohu nepozastavit nad tím, že pracovní neschopnost, kterou paní Náprstková nastoupila bezprostředně po ukončení zkušební lhůty, jí nebránila v provozování samostatného podnikání.

Sděluji Vám, že klient má zájem na ukončení celé záležitosti dohodou stran, a to bez ohledu na to, že okamžité zrušení pracovního poměru je z jeho pohledu důvodné. Klient navrhuje ukončení pracovního poměru dohodou s tím, že by Vaší klientce vyplatil částku odpovídající dvojnásobku její průměrné mzdy.

Jak můžete vidět, provozovat živnost volnou, kterou má dnes mimochodem kde kdo by podle zmíněných slov nemohl nikdo, kromě zaměstnavatele. Navíc, podle toho, že někdo vlastní ŽL, tak automaticky musí něco vykonávat (potřebnou práci může případně udělat i kdokoliv z rodiny třeba ;-)) a nikde není psáno nic o tom, že se musí pozastavit, když marodíte.

Když s vámi nikdo od zaměstnavatele nekomunikuje, těžko můžete vědět nějakou změnu, nehledě na to, že na udané adrese (kdysi bývalé sídlo firmy) nebyla nikdy ani noha a to jsem to byl kolikrát omrknout i já, když jsem měl náhodou cestu okolo :-).

Pročpak se asi najednou firma chtěla vyrovnat mimosoudně? Když si za něčím pevně stojím, tak se ani žádného soudu přeci bát nemusím, ne :-)? Nebo, že by firma i její právní zástupce najednou věděli, že by to u soudu tak trochu projeli?

Smluvní strany:
xxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU:

I.

Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy ze dne 7. 11. 2011.

1) Smluvní strany se dohodly, že pracovní poměr, založený mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní smlouvou ze dne 7.11. 2011, se ukončuje ke dni 28. 2. 2013.

2) Důvodem  pro  ukončení  pracovního  poměru  zaměstnance  u   zaměstnavatele je v souladu s ustanovením § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nadbytečnost zaměstnance.

III.

1) Smluvní   strany   se   dohodly,   že   zaměstnavatel   vyplatí   zaměstnanci   v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 písm. b) zákoníku práce dvojnásobek jeho průměrného výdělku, a to nejpozději do 15. 3. 2013 na účet zaměstnance, č. ú. xxxxx, vedený u xxxx Banky, pod VS xxxxxxx.

2) Zaměstnavatel se dále zavazuje uhradit zaměstnanci mzdu za měsíc únor 2013, a to ve lhůtě do 15. 3. 2013 na účet a pod VS shodným jako v odst. 1.

IV.

1) Smluvní strany konstatují, že zaměstnanci byl doručen dopis ze dne 28. ledna 2013, který byl označen jako okamžité zrušení pracovního poměru.

2) Smluvní strany konstatují, že okamžité zrušení pracovního poměru ze dne 28. ledna 2013 považují za neplatné, a proto uzavírají tuto dohodu.

V.

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany připojují své podpisy.

2) Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3) Otázky touto dohodou neřešené se řídí právním řádem České republiky.

4) Smluvní  strany shodně prohlašují,  že poukázáním částek na účet zaměstnance
v souladu s či. III. této dohody budou mezi nimi vypořádána veškerá práva a pohledávky

Podpis                                                  Podpis

xxxxxxx                                                xxxxxxx

Zde alespoň můžete vidět, že se nemusíte nutně pos..t z toho, co zaměstnavatel řekne, napíše a celkově udělá, jelikož ne vždy musí být v právu. Kdyby toto celé proběhlo v klidu a řádně, tak jak mělo již v lednu, zaměstnavatel by ušetřil platy a odvody za měsíc leden a únor a stálo by ho to pouze dva odstupné platy. Vyřešit podobné případy sice chvilku trvá a není to hned, ale trpělivost se vyplácí, proto nebuďte hloupý a neodkývejte vždy všechno svému zaměstnavateli a nebojte se případně jít do sporu ;-).

Líbil se vám tento článek? Tak ho neváhejte šířit dál!

Podobné články, které by vás mohli též zaujmout:

2 komentářů k: Nenechte se nikdy zastrašit zaměstnavatelem, jelikož trpělivost nejen růže, ale i peníze přináší

  1. Petr napsal:

    Hezký a poučný článek. Pro některé přitroublíky by se podobné měly opakovat, opakovat a pak ještě pro jistotu opakovat.
    Máte štěstí, že Vaše maminka patří mezi, bohužel malou, část lidí, kteří uvažují hlavou a nenechají na sobě štípat dříví. A nejsou, jak hezky říkával otec mého kamaráda, mimochodem významný znalec státního práva, předposráni před nějakým úředním dopisem.

  2. Krabath napsal:

    Je zajímavé, jak hned otočili, když se do toho vložil právník a správně napsal to, co byla pravda. Dle mě by soud prohráli a museli by platit mnohem víc. Dobře, že se tvoje mamka nedal.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *