OTEVŘENÝ DOPIS – Zveřejněný pro nedoručitelnost

Nezapomeňte Kecy k věci.cz sledovat také na sociálních sítích!

Vážená paní ing. Bílková generální ředitelko ÚP. ČR.

Můžete mi prosím stručně a pro nevysokoškolsky vzdělané občany odpovědět na otázku?
Proč a dle kterého zákona, pracovníci Vašeho úřadu hromadně a celoplošně zamítají žádosti o finanční podporu sociálně slabým, jenž si sami sjednali podnájem, nebo nájem bytových jednotek soukromých, obecních, či městských?

Jako hlavní důvod uvádějí, že žadatel nemá v tomto podnájmu, nájmu, uveden trvalý pobyt a bez něho, nelze finanční příspěvek poskytovat. Tímto, je jménem Vašich zákon“ odsuzují k bydlení v přeplněných a tedy hygienicky závadných ubytovnách a charitativních zařízení včetně nocleháren. A zároveň tak vytváří monopol majitelům ubytoven.

Jak je možné, že v zemi kde ústava zaručuje volnost pohybu a tedy logicky i pobytu občana této země, nutí někdo někoho, kde smí a nesmí bydlet?

Proč, v rámci boje proti byrokraticky zkorumpovanému a lobbisty vytvořenému a přes určité dodnes působící poslance prosazenému zákonu, pracovníci ÚP v rámci svých pracovních povinností nespolupracují současně s hygienou a policií tak, aby vytvořili týmy (tedy mocensky respektované a velmi obtížně podplatitelné – tým – jeden hlídá druhého), a ty, by tak prováděly důsledné kontroly v již výše uvedených provozovnách – když už tam plným proudem tečou prostřednictvím Vašeho úřadu peníze daňových poplatníků?

Odpověď, je dopředu většině odborně a racionálně smýšlejícím občanům této země zcela jasná.

No jak by mohli, když místo nekompromisních ovšem týmových a rázných kontrol ubytovacích zařízení, zřizuje MPSV na jednotlivých pracovištích ÚP na něčí pokyn tzv, nesmyslný bytový odbor – (k jehož možné činnosti žádá po státu 1200 nových úředníků a zároveň: 1200 nových počítačů, tiskáren, skenerů, psacích stolů, kanc., židlí a tučných měsíčních platü ), do kterého jsou klienti ÚP, hromadně posílání pracovnicemi ÚP při sjednávání sociálních dávek v hm., nouzi., a přitom je jim těmito pracovnicemi vyhrožováno, že pokud si iniciativně sami: (prostřednictvím onoho bytového odboru který nedisponuje žádnými byty), nebudou hledat bydlení, i když již bydlí v ubytovnách – ( oni by rádi bydleli v jinak prázdných bytech, chatách, domech, apod. )., tak jim bude soc., dávka v hmotné nouzi do té doby než navštíví onen bytový odbor pozastavena, tedy zrušena a zůstanou a zůstávají tak bez přístřeší.

Takto se chová stát prostřednictvím svých zaměstnanců k lidem každodenně zápasící o přežití vlivem ať už své, či společnosti vytvořené bezmoci.

Cožpak již nestačilo, že: Drábkův lobbistický experiment s S-kartou vysál zatím ze státní pokladny 1,2 miliardy Kč,- a dalších asi 180 milionů bude stát celoplošné uvedení do provozu zastaralého ovšem nyní zrovna nejlepšího programu pro evidenci a výplatu soc. dávek, formou přeškolení již jednou zaškolených pracovníků?

Nezbývá, než položit otázku ještě jednou, ano Vám paní generální ředitelko….
Víte, kolik bude stát ročně daňové poplatníky, kompletní rozšíření již tak početné řady zaměstnanců MPSV o 1200 nových a nevyškolených úředníků? Myslíte, že miliarda bude stačit?

Proč?

Postupně nezdokonalujete již pořízené systémy státní správy tak, aby příliš nezatěžovaly státní pokladnu a zbyly tak peněžní prostředky na zvýšení směšně nízkých sociálních dávek a růstu všech důchodů vlivem inflace?

Tak, aby tomu již nadále nebylo a to co bylo, už příště neplatilo a pokud chcete bydlet jinak a jinde než v přeplněných ubytovnách, řiďte se radou touto.

Protibyrokratická rada, aneb jak se brániti proti vnitřnímu nařízení MPSV svým zaměstnancům, kteří tímto porušují zásady poctivosti při záměrném neseznámení klienta ÚP v problematice přiznávání doplatku na bydlení pro bydlení v soukromých bytech, domech, chatách s celoroční možností bydlení, apod.

Vzkaz pro všechny vychytralé a velmi pomalu chápající ÚŘEDNÍKY:

Při posuzování nároku na přiznání doplatku na bydlení, (což je dávka v hmotné nouzi jako kterákoli jiná posuzována dávka), dle zákona č.111/2006 sb. O pomoci v hmot. Nouzi, § 13, § 33, § 717 zvl, předpisu, oz, se na TRVALÝ POBYT nepřihlíží, jakmile klient k žádosti o doplatek na bydlení předloží: PODNÁJEMNÍ SMLOUVU.

Rozdíl mezi NÁJEMNÍ a PODNÁJEMNÍ smlouvou: ( na kterém tak rádi bazírují bývalí soc., pracovníci, nyní pracovníci ÚP, při posuzování a přiznávání doplatku na bydlení).

NÁJEMNÍ smlouvu uzavírá a stvrzuje svým podpisem majitel (uvedený na listu vlastnictví v příslušném katastr., úřadu), a nájemník.(uživatel prostor, určených pro bydlení). V této formě smlouvy zákon vyžaduje v ní uvedený a úředně řádně přihlášený trvalý pobyt nájemníka. Proto název NÁJEMNÍ.

PODNÁJEMNÍ smlouvu uzavírá a stvrzuje svým podpisem NÁJEMNÍK (nikoli majitel), a nikoli již nájemník, ale PODNÁJEMNÍK (spoluuživatel bytových prostor s NÁJEMNÍKEM).

V této formě smlouvy zákon nevyžaduje v ní uvedený a úředně řádně přihlášený trvalý pobyt podnájemníka. Proto název PODNÁJEMNÍ.

A tady vzniká, dle výše uvedených zákonů, skutečnost, kdy již nesmí ( né, že může, nebo mohl by, ať už se vyspal jakkoli chtěl ) pracovník ÚP při posuzování a přiznávání doplatku na bydlení vyžadovat po žadateli trvalý pobyt k adrese bytové jednotky uvedené v PODNÁJEMNÍ smlouvě.

NEZAPOMEŇ: Si vyžádat řádně podepsaný zápis (protokol) o přiznání/nepřiznání doplatku na bydlení.

Pokud kontaktní pracovnice odmítne tento zápis/protokol vydat jdi si ihned stěžovat vedoucímu pracovníku. Pokud i ten tvoji žádost nevyřeší, nezbývá než přivolat protikorupční policii a podat trestní oznámení pro porušení zákona o úřednících a omezování i omezení osobní svobody občana ČR.

Doporučení: Při jednání s úřednictvem nekřič, nenadávej a neklej. Vždyť, jsou to taky jenom lidé.

A lidé k sobě navzájem, mají se chovat slušně už jenom proto, že dnes tady jsou a zítra ne.

Za odpověď předem děkuji,

Frýdek-Místek
09.01.14.

© Alan á Lanka
a.lanka.1@seznam.cz

PS: Vzkaz, pro mluvčí Vašeho úřadu Kateřinu Beránkovou: svědomitá mluvčí, alespoň jednou větou odpoví na e-mail určený její nadřízené, mnou, jí odeslaný.

Líbil se vám tento článek? Tak ho neváhejte šířit dál!

Podobné články, které by vás mohli též zaujmout:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *